Kom og hør os spille


Vi har i hver sæson en række spillejobs, som er åbne for alle. Du finder de næste lige her:


18. april 2024 - Sportsgalla Vejle Kommune


1. maj 2024 - Forårskoncert UC Lillebælt


23. - 26. maj 2024 - Jelling Musikfestival (formentlig lørdag)


11. august - Skyttehushaven i Vejle

Generalforsamling i foreningen Jelling BigbandIndkaldelse til


Generalforsamling i Jelling BigBand onsdag d. 24/4 kl. 20.15
Dagsorden iflg. vedtægterne:


  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab og budget
  • Vedtagelse af kontingent
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Methe og Henrik modtager gerne genvalg.

  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Jacob modtager gerne genvalg. Benjamin ønsker ikke at genopstille.

  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • EventueltForslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag sendes til Mikkels mailadresse mlcb70@gmail.com.


Ønskes bilag tilsendt inden generalforsamlingen, kan dette ske ved at rette henvendelse til bestyrelsen.Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Jelling BigBand